Våre politikere

Sametingsrepresentanter

  • Ronny Wilhelmsen

  • Synnøve Søndergaard

  • Jørn Are Gaski

  • John Kappfjell

  • Arild Pettersen Inga

  • Tom Sottinen

  • Per Mathis Oskal

  • John Henrik Guttorm