Presidentkandidat

Ronny Wilhelmsen

Ronny Wilhelmsen (født 23. juni 1970) fra Alta er samepolitiker, og har representert Arbeiderpartiet på Sametinget for perioden 2008-2017. Fra desember 2016 til februar 2017 var han medlem av Sametingsrådet. I tillegg til Sametinget er han representant til Finnmark fylkesting, og fast medlem av kultur-, nærings- og samferdselsutvalget i Finnmark fylkeskommune. Han er gift og har tre barn.

Ronny Wilhelmsen