Politikken

Sametinget er det representative organet av og for samene i Norge som skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes rettigheter, og interesser. Vårt overordnede mål er et sterkt Sameting med tillit hos det samiske folket og i befolkningen forøvrig.