Sametingsrepresentant. Nærings- og kulturkomiteen

Per Mathis Oskal

Per Mathis Oskal