Sametingsrepresentant. Medlem i Sametingets Nærings- og kulturkomité

John Kappfjell

John Kappfjell