Plenumsleder på Sametinget. Sametingsrepresentant. Medlem i Sametingets Plan- og finanskomité

Tom Sottinen

Tom Sottinen