sametingsrepresentant. medlem i Sametingets Plan- og finanskomité

Tom Sottinen

Tom Sottinen