Gruppesekretær

John Henrik Guttorm

John Henrik Guttorm er heltidsansatt gruppesekretær med kontorsted i Karasjok

John Henrik Guttorm