Vedtekter

§ 1 Formål

Det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet har som mål å arbeide for å virkeliggjøre et samfunn der de sosialdemokratiske verdiene solidaritet og likeverd mellom menneskene skal være bærebjelkene. Det samepolitiske arbeidet skal være en pådriver for aktivt å sette de saker som samer er opptatt av på den politiske dagsorden. Arbeidet skal bidra til at Arbeiderpartiet fortsatt skal være den ledende kraft i det samepolitiske arbeidet i Norge.

§ 2 På kommunenivå

Alle partimedlemmer som står i det samiske valgmanntallet skal få tilbud om å delta i det samepolitiske arbeidet.

Kommunepartiene har ansvar for å legge økonomisk og praktisk til rette for et aktivt samepolitisk arbeid, og for at det debatteres og fremmes politiske saker som er viktige for samer.

I kommunepartier der tre partimedlemmer som er manntallsført ønsker det skal det velges en samepolitisk kontaktperson eller et samepolitisk utvalg som skal være pådriver for samepolitisk arbeid i kommunepartiet, holde nær kontakt med samene i kommunen og bidra til at flere melder seg inn i det samiske valgmanntallet.

Samepolitisk kontaktperson, leder av samepolitisk utvalg eller dennes vararepresentant skal være representert i styret i kommunepartiet med fulle rettigheter.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!