Sametinget har plenumsmøte i biblioteket på Sametinget under koronapandemien

Sametingets valgmanntall

Vil DU stemme ved Sametingsvalget?

Da må du melde deg inn i Sametingets valgmanntall før 30. Juni i år.Som medlem av Sametingets valgmanntall har DU muligheten til å bestemme hvilken retning politikken i Sápmi skal ta.  Bargiidbellodat / Arbeiderpartiet håper at flest mulig av våre velgere melder seg inn i valgmanntallet og sikrer oss flertall ved det kommende valget. 

Trykk på linken under for å melde deg inn, eller les mer i den røde boksen under.

Vi går til valg på Trygghet for framtidens Sápmi

Sametingets valgmanntall?

Sametingets valgmanntall er et register over folk som har mulighet til å stemme eller stille som kandidat i valg til Sametinget. 

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

a) har samisk som hjemmespråk, eller:

b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller:

c) er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Du kan skrive deg inn i valgmanntallet når som helst, men hvis du registrerer deg innen 30. juni 2019, så er du med på å påvirke hvor mange representanter de forskjellige valgkretsene får i neste sametingsperiode, 2021-2025.

Det er enkelt å melde seg inn via nettsidene til Sametinget

Gå til Sametingets nettside

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!