Samepolitisk Råd

Arbeiderpartiets samepolitiske ble valgt på den samepolitiske konferansen i 2016

Inga-Lill Sundset

 • Leder.  8006 Bodø, Vesthavet valgkrets
 • Tlf. 902 12 095
 • Epost: ilsundset@gmail.com
 • Personlig vara Arild P. Inga, Vesthavet valgkrets

Marius Nilsen

 • Mehamn, Østre valgkrets
 • Tlf. 400 94 474
 • Epost: mehamn1@hotmail.com

Marius J. Støme

Sara Ellen Anne Eira

 • Kautokeino, Ávjovári valgkrets
 • tlf 90061766
 • epost: seaeira@gmail.com
 • Personlig vara Nils Johan Gaup, Karasjok

Robert Wilhelmsen

Nordre valgkrets. Telefon 959 64 896.

Personlig vara Anne Mette Bæivi

Tor Enok Larsen

Eli Eriksen Sveen

 • Oslo, Sør-Norge valgkrets
 • tlf 90066100
 • epost ees@fafo.no
 • personlig vara Nikolai Bjørn Akselvoll

Per Mathis Oskal

Sørreisa. Telefon 977 77 552  permathis.oskal@gmail.com. Personlig vara Sylvi Vatne Pedersen

Mari Johnsen

 • AUF representant
 • tlf 98690808
 • epost:mari.benedicte@hotmail.com