Mearrasámi servodagaid ávnnaslaš vuođu ferte sihkkarastit

Sámegiella ja sámi kultuvra nannosit ovdána mearrasámi guovlluin ja dat galgá leat lunddolaš oassin dáid guovlluid bálvalusfálaldaga gealbovuođus.

Ronny Wilhelmsen, 1. kandidat i Nordre valgkrets

- Resursaávkkástallan galgá váikkuhit ássamii riddogáttiin ja vuonain, ja sihkkarastit mearrasámiid vuoigatvuođa guolásteapmái, sihke politihkalaččat ja juridihkalaččat, dadjá Bargiidbellodaga sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji Ronny Wilhelmsen.

Sámediggi lea bovdejuvvon mearridit politihka mearrasámi servodagaid ealáhusovddideapmái.

Sámediggejoavku deattuha ahte Sámediggi ferte mielváikkuhit ovddideame eanet sámi kulturealáhusaid ja vásáhusfálaldagaid. Sápmelaččat galget njunnošis ain ovddideame vásáhusealáhusa masa vuođđun lea sápmelaččaid iežaset historjá, kultuvra ja ássan.

Sámegiella ja sámi kultuvra nannosit ovdána mearrasámi guovlluin ja dat galgá leat lunddolaš oassin dáid guovlluid bálvalusfálaldaga gealbovuođus.

Bargiidbellodaga sámediggejoavku aiddostahttá ahte mearraresurssat gullet searvevuhtii ja galget ávkkástallot ekologalaš guoddevaš vuogi mielde. Stuorát oassi eanandoalloealáhusa, guolástusaid ja mearradoalloealáhusa árvoháhkamis ferte dáhpáhuvvat báikkálaččat.

Mii doarjut ahte oassi guolástushálddašeamis sirdojuvvo mearrasámi meroštallon guovlluide, seammás go eambbo fuomášupmi biddjo máddodat- ja ekologiijadutkamii vuonain, rittus ja mearraguovlluin.

- Mearraresurssaid hálddašeamis galgá mihttomearrin ovddidit nanu máddodagaid ja ávkkástallanvugiid maiguin oažžu buoremus lági guhkesáiggi ávkki. Luondduresurssaid ja areálaid ferte hálddašit agibeaivveperspektiivvas nu ahte boahttevaš buolvvat maid sáhttet ávkkástallat searvevuođa resurssaid, dadjá parlamentáralaš jođiheaddji Ronny Wilhelmsen.