Fransisca Kappfjell Herbst håper at datteren Elea (2) vokser opp i et samfunn med bedre forståelse for den samiske kulturen. (Foto: Privat)

Vil tilby samisk på skolen - for alle

- Det er på tide at alle får muligheten til å lære seg samisk språk og samisk kultur, sier Fransisca Kappfjell Herbst i Bargiidbellodat

Bargiidbellodat  (APs sametingsgruppe) ber om 80 millioner kroner til samisk for alle.

- Vi ønsker at alle elever i grunnskolen skal få muligheten til å lære grunnleggende ferdigheter i samisk språk og om samisk kultur,  sier Fransisca Kappfjell Herbst (Bb), fra sørsamisk valgkrets.Fransisca Kappfjell Herbst er vokst opp i Mo i Rana, som fra gammelt av var et pite- og umesamisk område, men som nå er klassifisert som sørsamisk område etter at de språkene døde ut.- Det var fryktelig ensomt å vokse opp i et område hvor de rundt meg ikke hadde forståelse for den samiske kulturen. Selv ikke besteveninna mi forstod at sørsamisk er et eget språk, og noe helt annet enn nordsamisken hun hadde hørt på Oddasat på NRK. Hun lurte blant annet på hvor i Finnmark jeg kom fra, sier Fransisca ettertenksomt.Kappfjell Herbst ble mor i 2018, og viktigheten av samisk språk og kultur i skolen gikk fra å være et viktig politisk mål, til å bli et reell kampsak på det private planet også. Det å sikre at datteren Elea (2) ikke skal bli møtt med kunnskapsløshet ute i samfunnet er nå et viktig prinsipp for den samfunnsengasjerte moren.

- Noe av det viktigste ved å tilby et samisk fag til alle i grunnskolen er å gi en grunnleggende forståelse om de samiske språkene og kulturen. Alle har lært ett og annet om andre kulturer gjennom engelsk og andre språkfag på skolen, det samme bør man sikte på med samisk, sier hun avslutsningsvis.Sametingets budsjettbehov 2022 behandles denne uken på Sametinget, i den forbindelse fremmer Bargiidbellodat forslaget om et budsjettbehov på 80 millioner kroner over fire år, for oppstart av prosjektet de har døpt “Sámegiella buohkaide/Samisk for alle”.Forslaget kommer etter at Arbeiderpartiet og Samelista med ordfører Helga Pedersen (AP) og varaordfører Odd Erik Solbakk (SL) i spissen har igangsatt et “samisk for alle”-prosjekt i Tana kommune.

- Vi ønsker å berømme Tana som tør å gå fremst, og tenke større om samisk språk i utdanningen. Samisk for alle bør være et tilbud til alle kommuner, og da er prosjektet i Tana et ypperlig utgangspunkt, sier parlamentarisk leder Ronny Wilhelmsen (Bb). 

Samiske språk

I internasjonal sammenheng er alle samiske språk karakterisert som truede eller utdødde språk.  I Norge har UNESCO i sin ”røde liste” klassifisert østsamisk, pitesamisk og umesamisk som utdødde, lulesamisk og sørsamisk som alvorlig truede språk, mens nordsamisk er klassifisert som truet. (Kilde: Regjeringen.no)