Sametinget og SVL kan inkludere samiske gamere i sin nye idrettsavtale, mener Bargiidbellodat

Vil ha fokus på samisk e-sport

Sametinget vedtar snart den første Idrettsavtalen mellom SVL og Sametinget. Bargiidbellodat savnet E-sport som en del av det.

Under Desemberplenum behandler plenum den første Idrettsavtalen mellom Sametinget og Sámi Valáštallan Lihttu (SVL). 

Bargiidbellodat (Arbeiderpartiets sametingsgruppe) savnet e-sport (Dataspill) i avtalen, og foreslår at både SVL og Sametinget skal ta e-sportsmiljøet under sine vinger. E-sport (elektronisk sport) er en relativt ny idrettsform med mange samiske utøvere ifølge Bargiidbellodat, og de mener videre at e-sport utøves per nå i hovedsak hjemme og har en relativt lav organisasjonsgrad.

Bargiidbellodat peker videre til at flere videregående skoler i samiske områder nå tilbyr e-sport som idrettsfag og på den måten bidrar til profesjonalisering. Bargiidbellodat mener derfor at e-sport som arena kan være et bra område for å fremme og styrke samisk språk. De mener sågar at et organisert samisk e-sportsmiljø på sikt også ville kunne være initiativtager til samarbeid og konkurranser i et internasjonalt urfolksperspektiv. 

-Samiske e-sportsmiljøer har eksistert ihvertfall siden årtusenskiftet. Hvor blant annet foreningen Silver-Lavvu fra Karasjok arrangerte datatreff og spillkonkurranser i hele Nord-norge, sier Tom Sottinen, sametingsrepresentant for Bargiidbellodat.

- E-sport og dataspill bør gå i samme retning som andre sportsgrener. Selvfølgelig bør vi se på muligheten for å hjelpe de med organisering. Det er en selvfølge at Sametinget med sin særstilling i det internasjonale urfolksarbeidet også kan være pådriver for internasjonale urfolkskonkurranser innenfor e-sport, sier Sottinen videre.

I merknaden sin til saken om den første idrettsavtalen peker Bargiidbellodat også på blant annet skytesport og motorsport som viktige områder om de mener at SVL og Sametinget bør tenke på i det videre arbeidet. Bargiidbellodat berømmer også hele oppvekst- omsorgs og utdanningskomiteen på Sametinget for samarbeidet.

- For oss er det gledelig at komiteen arbeidet konstruktivt med dette, og at vi fremmer dette som enstemmig komitè. Det er viktig å kunne samarbeide på tvers av partigrensene, på den måten finner vi frem til de beste vedtakene, mener Sottinen videre.

- Det er mange samiske sportsutøvere som utmerker seg innen både skytesport og motorsport. Dette er sportsgrener som er veldig populære i samiske områder, og det skulle bare mangle at SVL og Sametinget jobber disse inn i Idrettsavtalen på sikt. Vår forhåpning er jo at de miljøene selv søker seg inn, og får sine interesser tilkjennegjort til SVL og Sametinget, for å innarbeides i idrettsavtalen, sier Sottinen avslutningsvis.

For intervju:Tom Sottinen ([email protected]. 41 27 23 86

Sametinget og SVL kan inkludere samiske gamere i sin nye idrettsavtale, mener Bargiidbellodat