F.v Per Mathis Oskal, John Kappfjell, Jørn Are Gaski, Ronny Wilhelmsen, Ann-Britt Eira Sara, Tom Sottinen, Arild Pettersen Inga

Vi trenger en helhetlig energistrategi

Vi har foreslått dette som ny sak under Oktoberplenum 2022.

Det grønne skiftet som helhet, med energibehov, kraftproduksjon og samfunnsmessige utfordringer lever vi allerede med daglig.Naturen og ressursområdene våre er under sterkt press. Vi må videreføre ressursområdene og naturen til de som kommer etter.Sametinget bør derfor snarest starte arbeidet med en helhetlig energistrategi som ser på nåværende og fremtidig energibehov, produksjon og forbruk. Sametinget må være i førersetet og ha data, kunnskap og konkrete forslag til hvordan det samiske samfunnet håndterer arbeidet.Sametinget mener at dette må skje raskt, Sametinget må innføre forutsigbarhet, prosess og helhetlig tenkning for framtiden.Sametinget anmoder Sametingsrådet om å påbegynne arbeidet med en helhetlig energistrategi fra et samisk ståsted, og at Sametingsrådet kommer tilbake til plenum med en sak om dette.