Vi må få kontroll på lakselusa før villaksen blir borte

- Opptil 29% av gyte- laksen og sjøørreten i Altaelva og andre vassdrag står i fare for å bli borte, nå må de ansvarlige våkne, sier parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe Ronny Wilhelmsen.

I en rapport publisert 10 januar 2018 av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) beskrives det hvordan lakselus påvirker ville lakse- og sjøørretbestander. Rapporten konkluderer med at det er tydelige bevis for at områder med stor oppdrettsaktivitet har større spredning av lakselus. (https://nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4412/Effekter-av-lakselus-pa-villaks-og-sjoorret ).

- Oppdrettsnæringen er viktig for samfunnene langs kysten vår, men slik rapporten beskriver det, er lakselus den største trusselen vi har mot våre ville lakse- og sjøørretbestander, og dette er alvorlig, sier Wilhelmsen.

I områder med stor oppdrettsaktivitet må vi få bedre kontroll på lakselus spredningen. Landbasert oppdrett er spennende prosjekt hvis vi isolert ser på lus, rømming og forurensing, uten å vurdere sykdomsfarene og spredning.

Regjeringen legger opp til vekst i oppdrettsnæringen, men tar ikke nok hensyn til lakselus spredning og total biomasse sett opp mot hver enkelt fjords- utforming, strømforhold, temperatur og geologi/biologi. Lakselus blir telt på laksen i oppdrettsanleggene, mens spredningen i fjorden blir kontrollert i mindre grad.

I mange fjorder og langs elver er laks- og sjøørret viktig både for kultur og trivsel. I Tanavassdraget har vi en elvesamisk kultur som er bygd opp rundt fangsten i elva, dette er en viktig del av kulturarven som vi ikke må miste, sier Wilhelmsen.

Skal kulturer og villaksen forsvinne før vi skjønner alvoret? - spør Wilhelmsen retorisk.

Hvis vi ønsker å beholde villaksen og samtidig ha en oppdrettsnæring for framtiden må regjeringen sette på bremsene, alt i naturen har en balanse, avslutter Wilhelmsen.

Kontaktperson: Ronny Wilhelmsen, mobiltelefon 900 20 789, epost [email protected]

Ronny Wilhelmsen, 1. kandidat i Nordre valgkrets