Vindmøller i reinbeiteområder.

Vedtak om Fosensaken

Arbeiderpartiets samepolitiske råd vedtok dette på møte Tirsdag 28.februar 2023

Samepolitisk Råd i Arbeiderpartiet kan ikke akseptere at menneskerettighetsbruddet som gjelder vindkraftanlegget på Fosen fortsetter, og at Norges høyeste rettsinstans avgjørelse i saken neglisjeres lenger. Arbeiderpartiet i regjering må raskt finne løsninger for den sørsamiske kulturen, og de reineierne som har fått sine menneskerettigheter krenket.

Samepolitisk Råd ber derfor Regjeringen ved minister Terje Aasland om å snarest gå i møte med den berørte parten reindriftsutøverne, som har sitt beiteområde på Fosen. Regjeringen må ha for øyet å komme frem til en omforent løsning på konflikten med reindriften.

Hvis eneste løsning er å rive vindkraftanlegget, så må det rives.

Vi viser for øvrig til uttalelsen fra samepolitisk konferanse om Fosensaken fra november 2022.

https://sapmi.arbeiderpartiet.no/nyheter/stopp-menneskerettighetsbruddet-pa-fosen/

Vindmøller i reinbeiteområder.