Sikrer at naturressursene skal komme fellesskapet til gode

sametingsgruppa mars 2018

Parlamentarisk leder av Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen, er tilfreds med avgjørelsen i Høyesterett mellom Nesseby bygdelag og Finmarkseiendommen (FeFo).

Et enstemmig Høyesterett ga fredag Finnmarkseiendommen medhold i at den har rett i å forvalte utmarksressursene i Nesseby i Finnmark, samt at lokalbefolkningen har bruksrettigheter på grunnlag av langvarig bruk.

Wilhelmsen mener dommens premisser og konklusjon gir et riktig bilde av hvordan forvaltningen av utmarksressursene bør være i Finnmark.

- Selv om Nesseby ikke fikk tilkjent rett til å forvalte sine områder, så har lokalbefolkningen i dommen fått stadfestet sine bruksrettigheter på et selvstendig grunnlag. Disse bruksrettighetene skal FeFo forvalte, og det vil på sikt styrke FeFo som et organ som skal forvalte våre felles ressurser på en bærekraftig måte, og sikre samiske rettigheter gjennom finnmarksloven, sier Wilhelmsen

Han mener resultatet i Høyesterett også sender et viktig signal. FeFo må snarest igangsette en dialog med lokalbefolkningen i området og utarbeide retningslinjer som respekterer opparbeidede bruksrettigheter. Vi vil oppfordre både FeFo og rettighetshaverne til å ha en konstruktiv og god dialog i forbindelse med dette arbeidet.