Plenumsmøte på Sametinget

Trumpisme fra Nordkalottfolket

Nordkalottfolket varsler mistillitsforslag mot plenumsleder. - fullstendig galskap, sier AP

Nordkalottfolket på Sametinget har varslet mistillit mot plenumsleder Tom Sottinen (Bargiidbellodatb/Ap). De begrunner dette med «at AP, SP og NSR, har vedtatt at valgmanntallet skal åpnes for å forske på om vi er gode nok samer»

- Dette er blank løgn og fullstendig galskap, eller «alternative fakta» som Trump ville sagt. Vi har full tillit til Tom Sottinen som plenumsleder, mens tilliten til Nordkalottfolket får en stor skrape etter disse påstandene, sier Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder i Bargiidbellodat.

Bargiidbellodat støttet i Desember en merknad fra flertallet om at de vil ha en anonym kartlegging blant velgere om kravene til å stå i sametingets valgmanntall er oppfylt. Saken kom som et resultat av flere mediaoppslag om at det var flere som hadde meldt seg inn ved bevisst å oppgi falske opplysninger.

- Dette er ikke «forskning», men en undersøkelse om omfanget av de som bevisst har oppgitt uriktige opplysninger til Sametinget er stort, eller om valgmanntallet kan friskmeldes. Noe Nordkalottfolkets egen representant i plenumsledelsen har vært med på, sier Wilhelmsen videre.

Nordkalottfolket og Bakken Kåven påstår også i pressemeldingen 23.Februar at Bargiidbellodat ønsker at Sametingets valgmanntall skal brukes som et «etnisk register».

- Nordkalottfolket på Sametinget vet godt at Bargiidbellodat(Ap) er en sterk motstander av å bruke valgmanntallet som et etnisk register eller til forskning. Denne debatten har vært oppe på Sametinget flere ganger, og vi har vært den sterkeste stemmen imot hver gang. Noe annet er bare Nordkalottfolkets forsøk på å svartmale oss, sier Wilhelmsen.

- Knut Einar Kristiansen fra Nordkalottfolket har tatt ansvar og fungert godt i plenumsledelsen. Det fremstår mildt sagt komisk at de nå varsler at de vil trekke ut medlemmet sitt. Dette er bare nok et eksempel på at ledelsen i Nordkalottfolket ikke vil ha ansvar på Sametinget. De ville ikke sitte i kontrollutvalget, de vil permitteres fra komitèmøter og nå vil de ut av plenumsledelsen sier Wilhelmsen avslutningsvis.

Nordkalottfolkets nettartikkel.For intervju: Ronny Wilhelmsen Tlf. 900 20 789

Plenumsmøte på Sametinget

Tom Sottinen og Ronny Wilhelmsen