Tradisjonell fiske

- Trist som faen

Miljødirektoratet ofrer vår kultur og gir pukkellaksen fritt spillerom, sier Ronny Wilhelmsen (Ap)

Miljødirektoratet har sendt ut et høringsforslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. I dette forslaget foreslår direktoratet blant annet å kun tillate fiske etter pukkellaks med redskaper knapt noen har.

En som reagerer på dette er parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen.

- At myndighetene kaster sjøsamene i Finnmark på land i 2023 er trist som faen. Hvorfor skal vår kultur ofres? Her kunne man utnyttet lokalkunnskap, lokale fiskere og tradisjonskunnskap for å redde situasjonen, istedet velger byråkratene i hovedstaden å kaste lokalbefolkningen på land, sier Wilhelmsen.

I forslaget ønsker direktoratet å tillate fiske etter pukkellaks med maskestørrelse 55-58mm,  mens loven regulerer de tradisjonelle redskapene for sjølaksefiske fra 58mm og oppover. Ifølge Wilhelmsen betyr dette at sjølaksefiskere ikke kan ta del i fisket uten store investeringer.

- I realiteten må alle kjøpe nye redskap - hvis leverandørene i det hele tatt rekker å levere. Eller ikke ta del i fisket etter den den invaderende arten. Når myndighetene samtidig stenger det tradisjonelle laksefisket etter Atlanterhavslaks, er fiaskoen nærmest komplett sier Wilhelmsen oppgitt.

Videre mener Wilhelmsen at lokalbefolkningen og sjøsamene skal ha førsterett ved ressursknapphet, og mener  at turistfisket forbys mot at de lokale fortsatt får fiske.

- Når det er ressursknapphet må vi som bor og lever her ha førsterett på de ressursene som er. Da synes jeg vi heller kan forby turistfiske. Hvorfor skal vi kastes på land, mens de med tjukk lommebok fortsatt får fiske samme bestanden i elvene, spør Wilhelmsen avslutningsvis. 

For intervju:

Ronny WilhelmsenTlf. 900 20 789

Tradisjonell fiske