- Trenger ikke fiender når man har Sametinget

Reineier og sametingsrepresentant er oppgitt over detaljstyring fra NSR og sametingets flertall

Sametingsrepresentant Per Mathis Oskal

Under behandling av Sametingets innspill til reindriftsavtalen for 2024/2024 foreslo flertallet blant annet at «avtalepartene viderefører sats for kalveslakttilskudd og produksjonspremie». 

- Jeg tror ikke NSR og sametingsflertallet vil reindriften vondt, men her kan vi kanskje si at de har gjort næringen en bjørnetjeneste - og rovdyr har vi nok av, sier Oskal.

I sitt krav til staten ba reindriftsnæringen ved NRL at produksjonspremien og kalveslakttilskuddet måtte økes. I statens tilbud til dette kravet kom det tydelig frem at staten ikke ville øke dette, da Sametinget hadde bedt om at det skulle holdes på dagens nivå.

- Man trenger ikke fiender når man har hjelpere som NSR og flertallet. Fremfor å peke på viktige overordnede og politiske saker, velger de å gå inn i detaljen - uten å snakke med reindriftsnæringen, dette har vi prøvd å advare mot, sier Per Mathis Oskal

Bargiidbellodat fremmet et helhetlig forslag i saken hvor de ba avtalepartene om å prioritere fem overordnede punkter. Klima og miljø, rovdyrproblematikken, å styrke reindriften i møte med arealinngrep, sikre tilstrekkelige og forutsigbare rammevilkår samt sikre reindriftsnæringens rettssikkerhet i offentlig forvaltning.

- Vi er bekymret når sametinget med NSR, Senterpartiet og Flyttsamelista begynner å detaljstyre de samiske næringene, det er ikke vi 39 representanter som skal svare for hva reindriftas behov, det er reindriftsnæringen selv. Jeg kan bare spekulere, men kanskje man kunne oppnådd bedre resultat i forhandlingene om ikke flertallet hadde prøvd å detaljstyre,sier Oskal avslutningsvis.

For intervju:Per Mathis OskalTlf. 97 77 75 52