Helsetjeneste for rein

Sametingsgruppa vil vite om sametingsrådet vil følge opp forslaget om en helsetjeneste for rein

Helsetjeneste for rein

Utbredelsen av smittsomme dyresykdommer på både ville og tamme dyr kan få fatale følger for primærnæringene. 

Vi konstaterer at myndighetene har iverksatt tiltak for å bekjempe sykdommen Chronic Wasting Disease i Sør-Norge, ved å gjennomføre nedslakting av villreinflokkene.

Arbeiderpartiet anmodet Sametinget i sak 27/16 om å ta initiativ til innføring av helsetjeneste for tamrein. Dette forslaget ble ikke fulgt opp av daværende sametingsråd.

Vi tillater oss å stille følgende spørsmål til sametingsrådet:

1. Vil sametingsrådet følge opp forslaget om opprettelse av en ordning med helsetjeneste for rein?

2. Hvordan har rådet tenkt å følge opp denne saken?