Det materielle grunnlaget for sjøsamiske samfunn må sikres

Pressemelding

Ronny Wilhelmsen

-         Utnyttelse av ressursene skal bidra til bosetting langs kysten og i fjordene, og sikre sjøsamenes rett til fiske, både politisk og juridisk, dette sier parlamentarisk leder Ronny Wilhelmsen i Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Sametinget er invitert til å vedta en politikk for næringsutvikling i sjøsamiske samfunn.

Sametingsgruppa fremhever at Sametinget må medvirke til at flere samiske kulturnæringer og opplevelsestilbud utvikles. Samene selv skal være i førersetet for å videreutvikle opplevelsesnæringen med forankring i samene egen historie, kultur og bosetting.

Samisk språk og kultur er i sterk utvikling i sjøsamiske områder og dette skal være en naturlig del av kompetansegrunnlaget for tjenestetilbudet i disse områdene

Arbeiderpartiets sametingsgruppe presiserer at ressursene i havet tilhører fellesskapet og skal utnyttes på en økologisk bærekraftig måte. En større andel av verdiskapningen innenfor landbruksnæringen, fiskeriene og havbruksnæringen må foregå lokalt.

Vi går inn for at en del av fiskeriforvaltningen flyttes til områder som er definert som sjøsamisk, samtidig som forskningen på bestander og økologi i fjordene, langs kysten og i havområdene får økt fokus.

 

-         Forvaltningen av ressursene i havet skal ha en målsetting om å utvikle sterke bestander og høstingsmetoder som gir best mulig langtidsutbytte. Naturressurser og arealer må forvaltes i et evighetsperspektiv slik at kommende generasjoner også kan høste av fellesskapet ressurser,  sier parlamentarisk leder Ronny Wilhelmsen.