Sjøsamiske rettigheter på anbud

Sametingsrådet tar ikke ansvar

Tradisjonell fiske

I sametingsbudsjettet for 2023 ble det satt av en halv million kroner til et prosjekt sametingsrådet kaller «Borjjadat». Målet til prosjektet er «å styrke sjøsamiske rettigheter i lovverket».

Parlamentarisk leder for Bargiidbellodat, Ronny Wilhelmsen reagerer nå sterkt på at sametingsrådet har lagt prosjektet ut på anbud og varsler at Sametinget snarlig vil inngå kontrakt.

- Er ikke de sjøsamiske rettighetene viktig nok til at sametinget selv vil jobbe med de? De setter de sjøsamiske rettighetene ut på anbud. Nok en gang flytter de noe utenfor demokratisk kontroll. Vi har i flere år bedt om at Sametinget må styrke sin egen rettighetsavdeling, nettopp grunnet sånne saker, sier Wilhelmsen.

Wilhelmsen mener at de sjøsamiske rettighetene ikke tas seriøst av sametingsrådet og flertallsgruppa bestående av NSR, Senterpartiet og Flyttsamelista. Han peker til at flertallet nedsatte et eget utvalg og administrasjonsressurser for å se på reindriftsloven i 2018.

For intervju:

Ronny WilhelmsenTlf. 900 20 789