John Kappfjell fra sørsamisk valgkrets

- Samiske forfattere holdes utenfor

Forening får ikke bli medlem i samisk kunstnerråd før Sametinget hoster opp mer penger

Den landsomfattende Foreninga Samiske Forfattere/Searvi sámi girječálliide er ifølge Samisk kunstnerråd (SDR) ikke tatt opp som medlemsforening til tross for flere års arbeid for nettopp dette.  

På grunn av dette får ikke kunstnerforeningen noe midler over den årlige Kunstneravtalen som i disse dager behandles på Sametinget.

- Dette er en uholdbar situasjon, hvor Foreninga Samiske Forfattere/Searvi sámi girječálliide ikke har tilgang til midler delt ut over kunstneravtalen. Foreningen har heller ingen påvirkning på SDRs prioriteringer, og heller ingen mulighet å påvirke forhandlingene vedrørende kunstneravtalen, sier John Kappfjell i Arbeiderpartiets sametingsgruppe (Bargiidbellodat).

Ifølge Bargiidbellodat har SDR informert om at de ikke vil ta foreningen opp som medlem før de får midler til en heltidsstilling for å administrere sine medlemsorganisasjoner. I dag har SDR en halv stilling som skal administrere 6 medlemsforeninger. Sametinget bevilget ekstramidler over Kunstneravtalen ifjor, slik at den nye forfatterforeningen kunne bli tatt opp, men disse midlene returnerte SDR.

- Vi må bare finne en løsning på dette snarest, så vi har fremmet to forslag som hver kan løse problemet. Det ène forslaget er at Sametinget bevilger de midlene SDR trenger for å ha nok kapasitet til å administrere en ekstra forening. Det andre forslaget er at Foreninga samiske forfattere blir tatt med som avtalepart i Kunstneravtalen, og får delta på lik linje med SDR om å forhandle om midler til sin forening.

For intervju:John KappfjellTlf. 99 04 94 50