Ronny Wilhelmsen holder tale for APs 69. landsmøte

Ronnys tale til Landsmøtet 2023

Ronny Wilhelmsen holdt tale til Arbeiderpartiets 69. landsmøte Torsdag 4. mai.

Čoahkinjodiheadji, riikačoahkin, kamerater!I fellesskap har vi og våre forgjengere tatt opp kampen,mot urettferdighetmot utnyttelse av arbeidernes rettighetermot pengemaktas undertrykking av vanlige folk

I fellesskap har vi vunnet kamperfor rettferdighetfor rettigheterog for rettsstaten

Vår kamp for rettigheter har ikke bare handlet om arbeiderne. Arbeiderpartiet har også kjempet for samers rettigheter, og sikret at vår kultur og våre språk høres, sees, brukes og respekteres. Arbeiderbevegelsen har alltid vært en trygghet - også for de som sitter nederst ved bordet.

Riikačoahkin; en av grunnsteinene for et fungerende demokrati er befolkningens tro på rettsstaten. Og her må jeg si, vi som en del av arbeiderbevegelsen, med vår lange historie med rettighetskamp bør fortsatt stå først i rekka for å forsvare den troen. Å nu må dere høre etter. Jeg tror jeg snakker på vegne av mange av oss samer når jeg sier at behandlingen av Fosensaken rikker ved denne troen. Det skal være en selvfølge for oss i arbeiderbevegelsen å rette opp i menneskerettighetsbrudd, det er vår plikt å sørge for at høyesterettsdommer blir fulgt opp. Og den usikkerheten som er skapt, må ryddes opp i. 

Kjære landsmøte, for mange av oss i arbeiderbevegelsen er det viktige verdier i naturen - og ikke bare de verdiene man kan utvinne for økonomisk gevinst. Men de verdiene som ikke like enkelt kan måles, de hver enkelt av oss føler i hjertet. Det å balansere disse verdiene er ingen enkel øvelse, og vi som arbeiderpartiets representanter på Sametinget står klar til å ta de debattene. 

Kamerater, jeg vil minne landsmøtet og alle dere fantastiske folk om at vi har en samisk organisering i Arbeiderpartiet, og dere er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.  Ofte har vi kanskje den kompetansen som trengs for å finne gode løsninger  på  vanskelige saker.

Gjennom historien har arbeiderbevegelsen vært opptatt av å skape for å dele, vi har vært opptatt av velferd, arbeidsplasser, verdier og likeverd. En evigvarende kamp for stadig mer rettferdig fordeling av velferd, ressurser og skatter. Våre verdier er tuftet på en folkebevegelse og grasrotas ønske om en bedre framtid. Det tror jeg vi gjør lurt i å huske på, spesielt i disse vanskelige tider. 

Kulturen er et kraftig lim, og sammen med språk binder det oss sammen til sterke fellesskap. Det samiske fellesskapet har på mange måter en ny vår, hvor vår kultur stadig blir mer synlig for storsamfunnet. Vi gleder oss derfor ekstra over en framoverlent regjeringsplattform som lover et krafttak for samiske språk og et nasjonalt samisk kulturløft. Helga har kanskje tjuvstartet litt, for i Tana har de på eget initiativ startet opp prosjektet «samisk for alle». Vi håper å kunne innføre samisk for alle hos de kommunene som ønsker det. Slik at samiske barn får muligheten til å styrke sin identitet og sitt språk, og at man øker kulturforståelsen blant våre fremtidshåp. 

Dirigenter, vi har en fremtidsrettet og forutseende politiker, som allerede har tatt grep.

Vår regjering har økt refusjonssatsene for samisk i grunnskolen, tenk over 22% økning til kommunene, slik at våre barn har bedre muligheter til å lære samisk og opprettholde vår kultur i fellesskolen. Og idag fikk vi også gladnyheten om at det er bevilget ytterligere 5 millioner kroner til samiske læremidler. Tilbakemeldingene vi får fra kommunene er at det er en god start, men at de trenger ytterligere tospråklighetsmidler.

Takk Tonje for at du lytter, forstår og tar grep for å i forkant finne løsningene som vi vil trenge for å følge opp det sannhets- og forsoningskommisjonen presenterer om en snau måned. Fellesskolen og våre kommuner er førstelinja i det viktigste arbeidet fremover, og dette ser vi at regjeringen tar på alvor, og det gjør meg svært glad.

Samisk kultur er mye mer enn joik, teater og litteratur. Tradisjonell kunnskap og stolte tradisjonelle næringer har vært og er fortsatt våre sterkeste språk- og kulturbærere.

Sjølaksefiske er en av disse næringene, som sørger for at levemåte, tradisjonskunnskaper og språk bringes videre fra generasjon til generasjon. Derfor er jeg ekstra glad for at Espen rettet blikket mot nord og fikk til en dialog med både næringen og våre politikere - slik at sjølaksefisket kan fortsette også i år. Men vi har fremdeles utfordringer med lakseforvaltningen, og venter i år også en enorm invasjon av pukkellaks.

Kamerater, til sist vil jeg bare si at vi fra Arbeiderpartiet på Sametinget ikke er der for å si nei,

vi er der for å finne frem til gode løsninger i fellesskap, og da er det viktig med dialog og gode politiske verksted fremover.

Giitu. Takk.

Ronny Wilhelmsen holder tale for APs 69. landsmøte