Reindriftsstyret trenger sterk samisk representasjon

Ronny Wilhelmsen

- For å sikre reindriftsnæringen rammebetingelser er det viktig at samene er representert i reindriftsstyret, sier parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen.

Bakgrunnen er at det NSR ledete sametingsråd ikke ønsker at Sametinget foreslår medlemmer til reindriftsstyret. Dette på grunn av et flertallsvedtak tidligere på Sametinget som NSR var en del av.

- For Arbeiderpartiet er reindrift en viktig urfolksnæring. Derfor er Sametingets representasjon særdeles viktig i et slikt fora, og NSRs standpunkt er uforståelig, sier Wilhelmsen.

Arbeiderpartiet vil at valg av representanter til reindriftsstyret gjøres under dette plenum.

- For å ivareta samisk representasjon og reindriftsnæringens interesser ber vi Sametinget om å velge fire representanter med vara til reindriftsstyret, og at Sametinget selv velger leder blant disse, sier Wilhelmsen.

- Det er viktig for samisk selvbestemmelse at samene og Sametinget er representert der vi kan, hvis ikke blir vår selvbestemmelse svekket, avslutter Wilhelmsen.