En bedre politisk debatt for alle

Ronny Wilh

Arbeiderpartiets sametingsgruppe mener at statsråd Sylvi Listhaug i altfor lang tid har brukt en unødvendig splittende retorikk. En slik debattform fra landets ledelse sender et sterkt signal. Det bidrar til et Norge vi ikke ønsker oss.

Vi mener at alle norske partier er ansvarlige for å skape et ordskifte som inviterer til en opplyst debatt, det vil også tjene den samepolitiske debatten. Vi skal óg bidra til det, men det er avgjørende at landets politiske ledelse går foran.

Vår anmodning går derfor til statsminister Erna Solberg om at hun bruker sin posisjon for å sikre et godt debattklima. Vi trenger en politisk debatt der vi alle opptrer anstendig og viser hverandre respekt til det beste for demokratiet.

For intervju:

Ronny Wilhelmsen

Parlamentarisk leder

Tlf. 900 20789