Brynjar Andersen Saus fra Tromsø i Gáisi valgkrets

Oversett popkultur til samisk

Uttalelse vedtatt av Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse 2022

For å ivareta og styrke samisk språk og samisk kultur må barn og ungdom ha tilgang på kultur og underholdning på samisk. Det er over år gjort mye bra arbeid med å tilrettelegge for samiske kunstnere og utvikle samiske kulturtilbud. Det er bra og Bargiibellodat vil fortsette det arbeidet videre.

Likevel er mer og mer av underholdningen og populærkulturen unge inntar internasjonal, og foregår på engelsk. For at det skal bli flere anledninger for unge til å bruke samisk er det viktig at også internasjonal kultur oversettes til samisk. 

Det var en suksess når storfilmen «Frost» gikk på kino på samisk, og basert på den erfaringen er det tydelig at det er interesse blant barn og unge for å få internasjonal underholdning oversatt til samisk.

Sametinget må tilrettelegge for og bruke mer midler enn i dag på å oversette filmer, serier, bøker og spill fra engelsk og andre språk til samisk. Det må gjøres en målrettet innsats for at de største internasjonale og nasjonale kulturfenomenene er tilgjengelig både på norsk og på samisk.

Brynjar Andersen Saus fra Tromsø i Gáisi valgkrets

Brynjar Andersen Saus fremmet forslag til uttalelsen og fikk full støtte fra det samepolitiske Arbeiderpartiet