Ronny Wilhelmsen på Landsmøtets talerstol

Elektrifisering av petroleumsnæringen

Bargiidbellodat fremmet ny sak under plenum Oktober 2022 om elektrifisering av petroleumsnæringen.

En elektrifisering av petroleumsnæringen vil øke strømprisene i en landsdel hvor man er avhengig av oppvarming store deler av året. Samtidig svekker man forsyningssikkerheten i Øst-finnmark, noe vi ikke ønsker. 

Vi frykter at man på denne måten hindrer næringslivssatsing i Finnmark. Vi er samtidig bekymret for at et stort kraftunderskudd i fylkene vil øke presset på lokalbefolkningen om økt vindkraftindustri. Vi er ikke enig i premisset om at man må øke vindkraftproduksjon på land for å dekke kraftbehovet for Melkøya og det planlagte Wisting-feltet. 

En elektrifisering av kun Melkøyaanlegget vil utløse et kraftbehov som utgjør nesten hele det samlede kraftforbruket i Finnmark i dag. Vi er opptatt av arbeidsplasser i de samiske områdene. En elektrifisering av petroleumsnæringen samt utbygging av vindkraftindustri vil neppe skape flere, men derimot kunne forhindre etableringen av, samt legge ned eksisterende arbeidsplasser.

CO2 utslipp lokalt i forbindelse med produksjon, samtidig som forbruksutslippene likevel er høye globalt, gjør at miljøgevinsten av dette virker heller tvilsomt.

Vi oppfordrer Sametingsrådet til å fremme ny sak for plenum for å ta stilling til hvorvidt elektrifisering av petroleumsnæringen på bekostning av lokalbefolkningen, næringslivet og eventuelle framtidige satsinger i samiske områder er ønskelig.