Ønsker nasjonal komitè

Arbeiderpartiets sametingsgruppe foreslår at en samisk forskningsetisk komitè skal være sidestilt med de øvrige nasjonale forskningsetiske komiteene, men fastslår at de er prinsipielt imot etnisk registrering i folkeregisteret

Fraksjonsleder i oppvekst, opplærings og kulturkomiteen for AP på Sametinget

Jørn Are Gaski i Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Kommende plenum behandler Sametinget sak om etiske retningslinjer for samisk helseforskning. I den forbindelse har Sametingsrådet i sin innstilling foreslått etiske retningslinjer for samisk helseforskning, og opprettelsen av en ekstern sakkyndig komité. Forslaget om etnisk registrering av samer vil Sametingsrådet derimot utsette til Desember.

- Det har vært en vanskelig sak for oss i Arbeiderpartiet ettersom posisjonen ikke har redegjort for sitt syn på en så viktig sak som etnisk registrering av samer i både Folkeregisteret og forskjellige helseregistere, noe vi prinsipielt er imot, fastslår fraksjonsleder i Oppvekst-, omsorg-  og utdanningskomiteen for Arbeiderpartiet, Jørn Are Gaski


Det har vært en lang prosess med de etiske retningslinjene for samisk helseforskning, og Arbeiderpartiet ser frem til at dette arbeidet vil resultere i tryggere rammer for samisk helseforskning.

- Vi er glade for at man endelig får i havn arbeidet med etiske retningslinjer for samisk helseforskning og initiativet til å oppnevne en komitè for å ivareta de samiske interessene, sier Gaski.

Et nasjonalt ansvar
Arbeiderpartiet på Sametinget mener at tiden er moden for at det samiske samfunnet blir løftet på samme nivå som resten av landet, også når det kommer til helseforskning. De foreslår derfor nå en nasjonal samisk forskningsetisk komitè som skal være likestilt med de nasjonale forskningsetiske komiteene.

- Vi ønsker å gå litt lenger enn Sametingsrådet i denne saken, derfor ønsker vi en Nasjonal samisk forskningsetisk komité som oppnevnes av Sametingsrådet men er knyttet administrativt til de tre øvrige nasjonale forskningsetiske komiteene.

For intervju:
Jørn Are Gaski
Tlf. 922 20 598