Kunnskapsminister Tonje Brenna og parlamentarisk leder på Sametinget, Ronny Wilhelmsen møtes på Landsmøtet 2023.

-Nesten dobling til samiske læremidler

Regjeringen foreslår fem millioner kroner ekstra til utviklingen av samiske læremidler gjennom revidert statsbudsjett

Med seks millioner i statsbudsjettet til samiske læremidler er det nesten en dobling av satsingen.

Parlamentarisk leder for Bargiidbellodat (Arbeiderpartiets sametingsgruppe) Ronny Wilhelmsen er glad for satsingen, og forteller om et godt samarbeid med kunnskapsministeren for å sikre et viktig løft for samiske læremidler.

- Selvfølgelig er vi glade. Dette er noe vi har jobbet fram med Tonje (Kunnskapsminister Tonje Brenna), og jeg opplever at vi har en god tone med regjeringen innen dette feltet. Samiske læremidler og samiskspråklige lærere er to av de viktigste sakene vi jobber med, sier Wilhelmsen.

-Arbeiderpartiets sametingspolitikere gjør en viktig jobb med å løfte sakene som er viktige for samiske familier og lærere til meg som kunnskapsminister. Jeg lytter til Ronny og hans kollegaer, og er glad for at vi sammen kan nesten doble tilskuddet til samiske læremidler. Arbeiderpartiets sametingsgruppe gjør en stor innsats for å sette samisk i skolen på dagsorden, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I det reviderte nasjonalbudsjettet foreslås 150 millioner kroner til skolebøker og fagfornyelsen. 115 millioner kroner av disse til et ettårig øremerket tilskudd til innkjøp av trykte læremidler til elever i grunnskolen, 30 millioner til kompetansebyggende tiltak for å bidra til å styrke skolenes kompetanse til å ta i bruk de nye læreplanene i fagfornyelsen, samt de nevnte 5 millionene til utvikling av samiske læremidler.

- Dette viser at vi har en regjering som ser behovene til våre elever. Til tross for store satsinger på digitale læremidler spesielt under pandemien, tror jeg det har en stor verdi i å la barna lese i bøker også. Balansering av skjermtid er nok en utfordring for mange i den oppvoksende generasjonen spesielt med tanke på konsentrasjonsevnen, da er det særlig viktig å ha gode tilbud også «analogt», sier Wilhelmsen videre.

Bargiidbellodat har nå klare forventninger til at sametingsgruppas hjertebarn «samisk for alle» også skal få luft under vingene, men ønsker samtidig ikke å forskuttere et resultat.

- Vi snakker mye om «samisk for alle». Det er et stort behov for et slikt tilbud i mange områder. Jeg opplever at vi har en god dialog med både regjering og andre i partiet om dette, og vi fortsetter å legge grunnlaget for prosjektet - stein for stein, sier en smilende Wilhelmsen avslutningsvis

For intervju:

Ronny Wilhelmsen, Tlf. 900 20 789

Kunnskapsminister Tonje Brenna og parlamentarisk leder på Sametinget, Ronny Wilhelmsen møtes på Landsmøtet 2023.