Ledig stilling som gruppesekretær

Fra utgangen av februar er det ledig en 100 % stilling som sekretær for Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Ledig stilling som gruppesekretær

Arbeiderpartiets sametingsgruppe har ledig stilling som gruppesekretær (100 %), stillingsprosenten kan drøftes.

Gruppesekretæren skal sammen med tillitsvalgte arbeide for å nå våre politiske og organisatoriske mål.

Gruppesekretæren forbereder saker til gruppas møter, deltar på Sametingets samlinger og utfører nødvendige kontortekniske tjenester. Stillingen innebærer oppgaver med sametingsgruppas budsjett og anvisning av fakturaer.

Sekretæren skal ha nært samarbeid med partiets samepoliske råd, partiets samepolitiske forum og med Arbeiderpartiets øvrige organisasjon.

Parlamentarisk leder er den ansattes nærmeste overordnede.

Vi ønsker søkere med:

. Erfaring fra politisk og/eller organisatorisk arbeid

. God skriftlig og muntlig framstillingsevne

. Kunnskap om sosiale media, publiseringer og media generelt

. Kjennskap til arbeiderbevegelsens organisasjoner og verdier

. Lederegenskaper

Det kreves at søkeren har god skriftlig og muntlig kompetanse i samisk språk.

Det stilles krav til åpenhet, lojalitet og gode samarbeidsevner. Kunnskap om budsjettarbeid, økonomirutiner, informasjonsarbeid og kommunikasjonsarbeid er ønskelig. Stillingen medfører noe reisevirksomhet.

Vi kan tilby: en utfordrende jobb - interessante arbeidsoppgaver - spennende politisk miljø

Stillingen lønnes etter overenskomsten mellom Arbeiderbevegelsen Arbeidsgiverordning og Handel og kontor i Norge.

Skriftlig søknad, CV og kopi av vitnemål og attester sendes til Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok eller via epost til [email protected]

Søknadsfrist 1.desember 2017

Spørsmål om stillingen kan rettes til parlamentarisk leder Ronny Wilhelmsen, telefon 900 20 789.