Oppdrettsaktivitet og lusproblematikken

Spørsmål sendt sametingsrådet

I en nylig publisert rapport fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) beskrives det hvordan lakselus påvirker lakse- og sjøørretbestander. Rapporten konkluderer med at det er tydelige bevis for at områder med stor oppdrettsaktivitet har større spredning av lakselus.

Sametingsgruppa er bekymret over regjeringens planer om økt oppdrettsaktivitet i kystnære farvann. Denne økningen i biomassen innen oppdrett vil være til skade for sjøsamiske miljøer, med økt forekomst av lus på fisken og fare for rømninger, og påfølgende genetisk forurensing av villfisken.

Mitt spørsmål er om sametingsrådet deler vår bekymring og hva de gjør i saken?

Med hilsen

Ronny Wilhelmsen -/sign/-