Ronny Wilhelmsen (t.h) og Tom Sottinen (t.v) diskuterer gransking av lakseforvaltningen

Krav om granskning vedtatt

Bargiidbellodats krav om en nasjonal gransking av lakseforvaltningen vedtatt på Sametinget. - Den satt langt inne, sier presidentkandidat.

Presidentkandidaten for Bargiidbellodat, Ronny Wilhelmsen er glad for at Sametinget fulgte opp kravet om en nasjonal gransking av lakseforvaltningen, men påpeker at det satt langt inne.

- Selvsagt er jeg glad for at flertallet på Sametinget følger opp vår politikk, men samtidig burde det være unødvendig å gå så mange runder på noe vi egentlig er enige i, sier presidentkandidaten.

Bargiidbellodat fremmet et krav om gransking under plenumsmøtet i Mars. Da sendte plenum saken over til Sametingsrådet som varslet at de ville ta det med i Sametingsmelding om laks. Ifølge presidentkandidaten var ikke kravet godt nok ivaretatt i laksemeldingen, og Bargiidbellodat foreslo derfor granskning som ny sak på plenum. 

- Vi har foreslått dette i flere omganger uten at NSR, SP og resten av flertallet har gått med på det. Det var tidvis kaotisk når flertallet både argumenterte og stemte imot våre forslag, for så å komme med eget forslag som er likelydende vårt, før de igjen trekker sitt forslag og stemmer for deler av vårt, sier Wilhelmsen lattermildt.

En nasjonal granskning av lakseforvaltningen i Norge vil kunne kreve mye ressurser og økonomiske muskler. Under plenumsdebatten ble det diskutert om hvem som skulle bære kostnadene av en slik granskning, og hvordan granskningen kunne gjennomføres i praksis.

-  Det er ikke det samiske samfunnet som har ført den feilslåtte forvaltningspolitikken. I forslaget vårt peker vi på at granskningen skal utføres av nasjonale myndigheter, i våre øyne er det naturlig at Stortinget peker ut hvem som skal igangsette granskningen, sier Wilhelmsen avslutningsvis.

For intervju: Ronny Wilhelmsen, telefon 900 20 789

Ronny Wilhelmsen (t.h) og Tom Sottinen (t.v) diskuterer gransking av lakseforvaltningen

Ronny Wilhelmsen (t.h) og Tom Sottinen (t.v) diskuterer granskning av lakseforvaltningen.