Kombinasjonsnæringsdrift som grunnlag for kongekrabbefangst

Nyvalgt sametingsrepresentant fra Ávjovári valgkrets

- Utøvelse av kombinasjonsnæringer må kunne danne grunnlag for å kunne kvalifisere seg til å kunne fangste kongekrabbe i det kvoteregulerte området, sier sametingsrepresentant Kåre Olli.

For å kunne delta i kongekrabbefangsten er det satt et omsetningskrav av hvitfisk på kr. 100 000, dette er foreslått økt til kr 200 000.

Arbeiderpartiet har poengtert at garnfiskere som er plaget av kongekrabben, skal være de første som skal kunne nyttiggjøre seg av denne ressursen.

Mange fjordsamfunn sliter med å beholde bosettingen, med en mer fleksibel ordning for å kvalifisere seg til kongekrabbefangst vil næringsgrunnlaget kunne økes betraktelig. Dette vil gjøre det mulig å kombinere jordbruk, med fjordfiske og krabbefangst.

- Sametingsgruppas forslag vil kunne sikre at flere kan livnære seg av ressursene i nærområdet, og på denne måten vil dette gi livskraftige kyst- og fjordsamfunn, avslutter Kåre Olli.