Sametinget har plenumsmøte i biblioteket på Sametinget under koronapandemien

- Husbanklån til unge reindriftssamer

Per Mathis Oskal (Gáisi valgkrets) ber om at Husbanken lager ordning for reindriftsutøvere under etablering

Unge reindriftsutøvere har store vanskeligheter med å etablere seg mener Bargiidbellodats (APs) Per Mathis Oskal.  Ifølge sametingsrepresentanten er utfordringer med lav inntekt de første driftsårene noe som hindrer ungdom i å få lån til nødvendige investeringer til bolig og gjeterhytter.

- I dag er det slik at unge reindriftsutøvere under etablering sliter med å få lån, blant annet til å bygge seg hus. Det er ingen hemmelighet at mange unge reineiere sliter med lav inntekt, spesielt under oppstartsfasen. Det er store investeringer som skal gjøres, og mange blir tvunget til å prioritere vekk egen bolig i lang tid.

«Det er ingen hemmelighet at mange unge reineiere sliter med lav inntekt, spesielt under oppstartsfasen.»

Per Mathis Oskal (Gaisi valgkrets / Gáissi válggabiire)

Per Mathis Oskal (Gaisi valgkrets / Gáissi válggabiire)

Sametingsrepresentanten fra Gáisi valgkrets ønsker derfor at Sametinget gjennom reindriftsavtalen skal sende signaler om at dette er noe myndighetene må se på, og skisserer en løsning på problemet.

- Vi mener at Husbanken kunne satt igang en ordning ilag med reindriftsnæringen selv, hvor de kan tilby husbanklån også for unge etablerere. Dette tror jeg hadde vært veldig stor trygghet for de som skal ta over reindrifta etter oss som begynner å bli godt voksne, sier Oskal avslutningsvis

For intervju:

Per Mathis Oskal
Tlf. 47 89 34 12