Gruppesekretær - ny utlysning

Háliidat go don leat čálli dán fiinna joavkkuid?

Arbeiderpartiets representanter i Sametinget

Ledig stilling som gruppesekretær

Arbeiderpartiets sametingsgruppe har ledig stilling som gruppesekretær.

Gruppesekretæren skal sammen med tillitsvalgte arbeide for å nå våre politiske og organisatoriske mål.

Gruppesekretæren forbereder saker til gruppas møter, utfører nødvendige kontortekniske tjenester, har ansvar for budsjettarbeid og for anvisning av fakturaer.

Sekretæren skal ha nært samarbeid med partiets samepoliske råd, partiets samepolitiske foraer og med Arbeiderpartiets øvrige organisasjon.

Parlamentarisk leder er den ansattes nærmeste overordnede.

Vi ønsker søkere med:

• Erfaring fra politisk og/eller organisatorisk arbeid

• God skriftlig og muntlig framstillingsevne

• Kunnskap om sosiale media, publiseringer og media generelt

• Kjennskap til arbeiderbevegelsens organisasjoner og verdier

• Lederegenskaper

Det er ønskelig at søkeren har god skriftlig og muntlig kompetanse i ett av de samiske språkene.

Det stilles krav til åpenhet, lojalitet og gode samarbeidsevner. Kunnskap om økonomirutiner, informasjonsarbeid og kommunikasjonsarbeid er ønskelig. Stillingen medfører noe reisevirksomhet.

Vi kan tilby: en utfordrende jobb - interessante arbeidsoppgaver - spennende politisk miljø

Stillingen lønnes etter overenskomsten mellom Arbeiderbevegelsen Arbeidsgiverordning og Handel og kontor i Norge.

Skriftlig søknad, CV og kopi av vitnemål og attester sendes til Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok eller via e-post til [email protected].

Fornyet søknadsfrist 10. januar 2018.

Spørsmål om stillingen kan rettes til parlamentarisk leder Ronny Wilhelmsen, telefon 900 20 789.