Parlamentarisk leder i APs sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen.

Gjennomslag i næringsmeldingen

Flertallet på Sametinget trenger noen år på seg, men tar til seg forslagene fra Bargiidbellodat etterhvert

Sametingets næringsmelding Šattolaš Sápmi ble vedtatt i 2019, men var allerede moden for revidering i 2022. Flere av forslagene fra Bargiidbellodat (Arbeiderpartiets sametingsgruppe) ble i 2019 stemt ned etter grundige debatter i plenum. 

Bargiidbellodats parlamentariske leder, Ronny Wilhelmsen ble derfor overrasket og glad da forslaget til den reviderte næringsmeldingen ble lagt fram, og inneholdt flere av de forkastede elementene fra 2019.

- Det var med et smil om munnen jeg leste den reviderte meldingen. Flertallet og NSR var jo sterkt imot våre argumenter i 2019, mens de nå har innarbeidet flere av våre forslag i næringsmeldingen allerede før komitèbehandlingen, sier en tydelig fornøyd Wilhelmsen.

A og B-samer

En av debattene under forrige behandling av næringsmelding var hvorvidt det geografiske STN-området (Virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling) skulle innskrenkes, utvides eller beholdes slik det var. Bargiidbellodat advarte da flertallet mot innskrenking, da det ifølge dem kunne skape kunstige skiller i samfunnet, med «A og B-samer».

- Av de modellene som ble diskutert i 2019, var vi imot å innskrenke det geografiske området, vi foreslo heller videreføre STN-området, kombinert med en sterkere prioritering av noen satsingsområder periodevis. Derfor er vi glad for å se at flertallet og sametingsrådet nå kommer etter oss, og legger fra seg tanken om en innskrenking, sier Wilhelmsen videre.

Innovasjon Sápmi

Bargiidbellodat foreslo også en oppstart av et risikovillig innovasjonsfond kalt «Innovasjon sápmi». Dette ville ikke flertallet uten videre gå med på, men kontret med et tilleggsforslag om at man kunne opprette et såkornfond «etter modell av Innovasjon sápmi», som ble vedtatt og kom med i næringsmeldingen.

- Det var vel ganske tydelig at NSR og resten av flertallet likte ideen, men av en eller annen grunn hadde de ikke lyst å stemme for forslaget vårt. Vi ser nå at de har strøket referansen til «Innovasjon sápmi» i næringsmeldingen, men at de nå skriver inn behovet for et risikovillig investeringsfond, som jo var det vi ba om i utgangspunktet. 

- Her kommer Sametingsrådet og flertallet ganske sent, men godt. Vi er glad for gjennomslag for en av de programfestede hjertesakene våre, sier en lykkelig Wilhelmsen.

For intervju:Ronny WilhelmsenTlf. 900 20 789