Ronny Wilhelmsen taler under plenum i Karasjok

Foreslår stort samisk kulturløft

Bargiidbellodat (APs sametingsgruppe) mener tiden er moden for et stort samisk kulturløft, og foreslår å budsjettere 300 millioner kroner til formålet over seks år.

Parlamentarisk leder i Bargiidbellodat, Ronny Wilhelmsen, mener at alle skal ha muligheten til å fortelle sin egen historie, og utvikle kulturen sin. Dette er momenter som flere ganger har vært fremmet både politisk og i media fra forskjellige aktører. Han mener likevel at man ikke har gjort nok.

- De samiske barna som vokser opp i fremtiden må få bedre muligheter til å bygge sin egen identitet på like premisser som samfunnet ellers. Utviklingen går i riktig retning - men vi er langt fra mål, sier Wilhelmsen.

Kulturnæringer og møteplasser
De påpeker at den samiske kulturen og de samiske kulturinstitusjonene ikke har hatt samme rammevilkår og utviklingsmuligheter som øvrige kultursatsninger i landet. Derfor be de nå om en satsing for flere kulturarbeidsplasser og kulturnæringsvirksomhet for det samiske samfunnet.

- Et levende kulturliv betyr spennende arbeidsplasser. Folk er grunnsteinen i det samiske samfunnet og det kreves et stort løft for å sikre at de samiske institusjonene er attraktive arbeidsplasser i konkurranse med samfunnet øvrig. Vi ønsker også flere fysiske møteplasser og arenaer for samisk kultur.

Er ikke 300 millioner fryktelig mye penger?
I forslaget påstår Bargiidbellodat at det samiske kulturlivet har vært underfinansiert, og ikke har hatt samme vilkår og utviklingsmuligheter som øvrige kultursatsninger i landet. I følge Wilhelmsen er ikke 300 millioner over seks år en avskrekkende eller urealistisk sum.

- Det nye nasjonalmuseet er budsjettert til 5,6 milliarder kroner. Svingninger i kronekursen utgjorde en merkostnad på 142 millioner kroner, og statsbygg har uttalt at de ikke tar hensyn til valutakostnader når de velger anbudsvinnere. Så relativt sett er ikke 300 millioner kroner over seks år veldig mye penger i en norsk kultursammenheng.

- De 300 millioner kronene vil generere arbeidsplasser, et styrket næringsliv og store ringvirkninger. Bare folkehelsegevinsten bør være nok til å forsvare et slikt løft, sier Wilhelmsen avslutningsvis.

For intervju: Ronny Wilhelmsen, telefon 900 20 789