Havna i Honningsvåg. Foto: Ronny Wilhelmsen

Bivdu må anerkjennes

Bargiidbellodat (AP) på Sametinget vil at den sjøsamiske næringsorganisasjonen skal konsulteres med.

Tidligere i høst ble det kjent at den sjøsamiske næringsorganisasjonen Bivdu ikke fikk konsultere Nærings- og fiskeridepartementet, med beskjeden om at de måtte dokumentere at organisasjonens medlemsmasse er representativ for sjøsamiske interesser.

Parlamentarisk leder for Bargiidbellodat (AP) på sametinget Ronny Wilhelmsen mener at det nå er Sametingets oppgave å legitimere Bivdu slik at de blir tatt med på konsultasjoner.

- Bargiidbellodat anerkjenner Bivdu som en sjøsamisk næringsorganisasjon, og har et klart syn om at de må konsulteres med i sjøsamiske saker. Vi har en forventning om at flertallet, og resten av Sametinget støtter forslaget vårt, sier Wilhelmsen avslutningsvis.

Bargiidbellodat har under behandlingen av Sametingets årlige fiskerisak foreslått å ta med følgende tekst, som en anerkjennelse av Bivdu:«Sametinget anerkjenner Bivdu som en ideell og politisk uavhengig landsdekkende næringsorganisasjon. Bivdus målsetting er å ivareta interessene til alle som bor i sjøsamiske områder, når det gjelder deres rett til høsting og bruk av marine ressurser i sine nærområder. Med grunnlag i dette oppfordrer Sametinget myndighetene om å inkludere næringsorganisasjonen i konsultasjoner i saker som angår marine næringer, sjøsamiske rettigheter og det materielle grunnlaget for samisk kultur i sjøsamiske områder. » 

For intervju:Ronny WilhelmsenTlf. 900 20 789

Ronny Wilhelmsen, Nordre valgkrets / Davvi válggabiire

Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder Bargiidbellodat