Bargiidbellodat uenige med NSR om veien videre

Alle må kunne føle eierskap til forsoningen

Gruppemøte på sametinget

Sametinget behandler Sannhets- og forsingkomisjonens rapport denne uken. I tillegg til tiltakene som foreslås i rapporten, har Sametingsrådet på forhånd lagt frem en rekke ekstratiltak. 

Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet, Ronny Wilhelmsen, mener at Sametingsrådet har bommet. De peker på at det er viktig å anerkjenne at fornorskningen har rammet ulikt, og at alle har egne og unike syn på veien videre.

-Alle de ekstra tiltakene blir overveldende. Vi har lagt frem egne forslag til behandlingen av alle deler av rapporten. Forslagene er kortere, og stiller seg i stor grad bak bak de grundig vurderte forslagene som kommisjonen har kommet med i sin rappor, sier Wilhelmsen

-Tiltakene til Sametingsrådet er deres syn og deres politikk. Skal vi lykkes med forsoningen må vi gi alle muligheten til å føle eierskap til forsoningen. Det legger ikke NSR og flertallet opp til, sier Wilhelmsen videre.

Samtidig har Nordkalottfolket trekt seg fra debattene i plenum som en protestaksjon for at de ikke fikk stille mistillitsforslag mot Sametingets plenumsledelse til tross for at det ikke er åpning for dette i reglene. Det mener Wilhelmsen er synd, og peker på viktigheten av at Sametinget står samlet i forsoningen. Onsdag la han frem et felles forslag om Sametingets syn på rapporten. FrP og Nordkalottfolket var de eneste som ikke stilte seg bak forslaget.

-    Det Nordkalottfolket holdt på med er helt useriøst. Behandlingen av rapporten er historisk viktig for Sametinget. Vi lykkes ikke med forsoningen når Nordkalottfolket forlater salen istedenfor å delta i debatten. Det virker som de er mer opptatt av å lage kaos enn å jobbe politisk, sier Wilhelmsen avslutningsvis.

For intervju:

Ronny Wilhelmsen

Tlf. 900 20 789