Ronny Wilhelmsen er fornøyd med avtalen

Bargiidbellodat beholder plenumslederen

Bargiidbellodat får plenumsleder og komitèleder på Sametinget

Bargiidbellodat har inngått en valgteknisk avtale med flertallspartiene på Sametinget (NSR, SP og JSL), hvor Bargiidbellodat fortsatt får plenumsleder, samt komitèleder i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.'

Parlamentarisk leder i Bargiidbellodat, Ronny Wilhelmsen har grunn til å være fornøyd med forhandlingene.

- Vi har hatt gode samtaler med flertallspartiene i denne saken, og har blitt enige om et valgteknisk samarbeid, som sikrer oss gode posisjoner uten å binde oss politisk til flertallet, sier Wilhelmsen.

Videre sier Wilhelmsen at det var naturlig for Bargiidbellodat å søke et valgteknisk samarbeid da valgresultatet var klart. 

- Det ligger i vårt DNA å søke makt der vi kan. Det er slik vi har fått gjennomslag for vår politikk i lang tid. Det er samtidig viktig for oss å bidra til ryddighet og god møteledelse i vårt folkevalgte parlament, fortsetter Wilhelmsen.

Bargiidbellodat vil foreslå at Tom Sottinen (Østre valgkrets) fortsetter som plenumsleder den kommende perioden. Sottinen ble valgt som plenumsleder Juni 2018, og sitter formelt som plenumsleder frem til Torsdag denne uken, når det foretas et nyvalg.

- Jeg takker så mye for tilliten. Og skal fortsatt mitt beste for å fremme Sametingets vilje og rolle den kommende perioden. Det er spennende å kunne fortsette arbeidet vi har startet forrige periode, med blant annet revidering av Sametingets forretningsorden, samt sørge for en grundig gjennomgang av valggjennomføringen. Jeg ser fram til dette arbeidet, sier Sottinen avslutningsvis.

Bargiidbellodat får også komitèleder i Oppvekst- omsorgs og utdanningskomiteen. Her vil Ann-Britt Eira Sara foreslås. Hun er fersk sametingsrepresentant fra Ávjovarri valgkrets, men har erfaring fra yrkeslivet hun mener vil komme godt med i fagkomiteen.

-  Jeg er utdannet som barnevernspedagog, og har jobbet i helsesektoren i 17 år. Men nå vil jeg jobbe som frisør fremover, der møter man nye folk daglig og får mange gode samtaler om samfunnsspørsmål. Så jeg gleder meg veldig til å ta fatt på dette komitèledervervet.

Valgteknisk avtale