Boazodoallostivra dárbbaša nanu sámi ovddasteami

- Vai sihkkarastá boazodoalloealáhussii rámmaeavttuid, de lea dehálaš ahte sápmelaččat leat mielde boazodoallostivrras, dadjá Bargiidbellodaga sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji, Ronny Wilhelmsen.

Duogážin lea ahte NSR jođihuvvon sámediggeráđđi ii hálit ahte Sámediggi galgá evttohit miellahtuid boazodoallostivrii. Dát lea Sámedikki ovddeš eanetlogu mearrádusa geažil mas NSR lei oassin.

- Bargiidbellodahkii lea boazodoallu dehálaš álgoálbmotealáhus. Danin lea Sámedikki ovddasteapmi earenoamáš dehálaš dakkár stivrras, ja NSR oaidnu lea ipmirmeahttun, dadjá Wilhelmsen.

Bargiidbellodat háliida ahte dán dievasčoahkkimis válljejuvvojit áirasat boazodoallostivrii.

- Vuhtiiváldin dihte sámi ovddasteami ja boazodoalloealáhusa beroštumiid, de bivdit mii Sámedikki válljet njeallje áirasa sadjásaččaiguin boazodoallostivrii, ja ahte Sámediggi ieš vállje jođiheaddji sin gaskkas, dadjá Wilhelmsen.

- Sámi iešmearrideapmái lea dehálaš ahte sápmelaččat ja Sámediggi leat mielde doppe gos mii sáhttit, jus eat leat, de hedjona min iešmearrideapmi, loahpaha Wilhelmsen.

Ronny Wilhelmsen, 1. kandidat i Nordre valgkrets