- Vi strekker oss for Vilgesvárre

Arbeiderpartiets sametingsgruppe fikk økt bevilgningene til Vilgesvárre i Sametingets budsjett.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe fikk økt bevilgningene til Vilgesvárre i Sametingets budsjett.

- Opprinnelig hadde det NSR-ledete rådet ikke satt av noe til Vilgesvárre i revidert budsjett 2018. Vi stilte spørsmål til rådet og foreslo 170.000 i vårt budsjettforslag, sier Arild Inga.

Vilgesvárre er markesamisk boplass fra cirka 1850-tallet i Skånland kommune. I dag er det museum og utfartsted.

- Vi anser den markasamiske boplassen Vilgesvárre som spesielt viktig i forhold til samisk kultur, historie, næring og samfunnsliv.  Det skal vi strekke oss ekstra for å ivareta, sier Inga. 

For intervju:

Arild Inga

Tlf. 48138653 

Sametingsrepresentant Arild Inga