- Vi må også satse på bysamene

Arbeiderpartiets sametingsgruppe setter av 150.000 kroner i revidert budsjett til forprosjekt for Samisk hus i Tromsø.

 - Vi har sett at antallet samer i byene er fordoblet på ti år, og i Tromsø er det nå over 1400 manntallsførte, sier Synnøve Søndergaard fra Gaisi valgkrets.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe legger derfor av 150.000 kroner i revidert budsjett for et samisk hus i Tromsø.

 - Vi vet at Tromsø kommune gjerne vil se på muligheten for å opprette et samisk hus. Jeg ser for meg at deler av det tidligere Tromsø kunstmuseum som Tromsø kommune nettopp har kjøpt, kan danne en god ramme rundt all aktivitet som det er naturlig å finne i et slikt «samisk hus». Kultur, administrasjon, møteplass og språkcafe, for å nevne noe. Men det er ikke opp til oss å avgjøre.

 Søndergaard understreker at dette også er helt i tråd med Bargiidbellodat - Arbeiderpartiet sin politikk.

 - Når vi får en mulighet i budsjettet, satser vi også på bysamene og samisk hus i Tromsø - akkurat slik vi lovet da vi gikk til valg, understreker hun.- Desverre ville ikke possisjonen det.

 For intervju:

 Synnøve Søndergaard Tlf. 90676573

Synnøve Søndergaard, Arbeiderpartiets samepolitiske gruppe