- Plenum ført bak lyset

NSR og flertallet stemte ned Arbeiderpartiets forslag om å oppnevne medlemmer til reindriftsstyret samtidig som Sametingsrådet lovet Landbruksdepartementet en oppnevning

Arbeiderpartiets sametingsgruppe foreslo 5. Mars i år atter en gang for Sametingets plenum å oppnevne Sametingets medlemmer til reindriftsstyret, men ble stemt ned av NSR sammen med et overveldende flertall. I samme tidsrom var Sametingsrådet i  «hemmelige» konsultasjoner med Landbruksdepartementet hvor oppnevning til reindriftsstyret var et ufravikelig krav fra regjeringen.

- Det er mildt sagt en merkelig fremgangsmåte fra rådet og posisjonen. De fortsetter å stemme ned våre forslag om oppnevning rett etter at departementet har gjort det helt klart for Sametingsrådet at oppnevning er uunngåelig, sier Arild Pettersen Inga (AP).

Under konsultasjonene med departementet foreslo Sametingsrådet i Januar 2019 en ny ordning for reindriftsstyret, men da Arbeiderpartiet fremmet et identisk forslag til plenum mars 2019, var det helt tyst fra Sametingsrådet om prosessen.

- Jeg blir bekymret når viktige saker for reindriften ikke kommer opp i Sametinget, og ikke minst når Sametingsrådet bevisst velger å føre plenum bak lyset ved å holde tilbake informasjon i saker som debatteres, fortsetter Inga.

Debatten etter at representant Inga (AP) fremmet forslaget om oppnevnelse av nytt styre var preget av angrep på Arbeiderpartiet og forslaget, og kan kanskje bære vitne om at flertallet heller ikke var informert av rådet sitt. Blant annet gikk representant Nancy Charlotte Porsanger Anti (SP) hardt ut mot forslaget.

- Det er helt utenkelig å oppnevne til et slikt «fornorskningsstyre» som reindriftsstyret er, sa Anti i en replikk til Inga.

Arbeiderpartiet er glad for at Sametingsrådet endelig har snudd i saken, og registrerer at de i en pressemelding 3. Mai 2019 informerer om at de har oppnevnt sine medlemmer til reindriftsstyret. Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget, Ronny Wilhelmsen reagerer derimot sterkt på den politiske prosessen.

- Vi registrerer den politiske snuoperasjonen fra Sametingsrådet med en sterk bismak. Det er mildt sagt urovekkende at Sametingsrådet går mot et helt tydelig plenumsvedtak, samtidig som de ikke involverer de andre partigruppene i prosessen. Slike hemmelige prosesser svekker det samiske demokratiet og samholdet, sier en tydelig skuffet Wilhelmsen.

For intervju:Arild Pettersen Inga48 13 86 53

Ronny WilhelmsenParlamentarisk leder, Arbeiderpartiets SametingsgruppeTlf. 90 02 07 89

Kronologi

Det er ved flere anledninger gjort flertallsvedtak i Sametinget mot å oppnevne Sametingets medlemmer til Reindriftsstyret. Første gang ved behandling av “Sametingsmelding om reindrift” i 2016.  Da fremmet Arbeiderpartiet forslag om at Sametinget skulle oppnevne sine representanter til reindriftsstyret. 

Arbeiderpartiet foreslo igjen valg av representanter til reindriftsstyret under konstituering av Sametingets plenum 7. mars 2018, men posisjonen stemte ned forslaget. 

Det nyeste forslaget ble fremmet 5. Mars 2019, men også da stemt ned.

Arild Pettersen Inga. Foto:Privat

Arild Pettersen Inga er bekymret for utviklingen.