- Kaster planen på havet

Arbeiderpartiet på Sametinget ønsker å fjerne alle samiske områder fra NVEs rammeplan for vindkraft.

Denne uken behandler Sametingets plenum en sak om NVEs foreslåtte rammeplan for vindkraft i Norge. Arbeiderpartiets sametingsgruppe mener nok er nok, og avviser den delen av rammeplanen som berører samiske områder og næringsinteresser.

- Våre primærnæringer har allerede ofret mer enn nok arealer, vi mener at den delen av rammeplanen som berører samiske områder bokstavelig talt kan kastes på havet, sier Bjørn Inge Mo, fraksjonsleder for Næring- og kultur i Arbeiderpartiet på Sametinget.

I forslaget til Arbeiderpartiet trekkes det også frem at Norge allerede har et kraftoverskudd tilsvarende 625.000 husstander, og at man heller bør se på andre tiltak enn arealkrevende vindkraft for å møte et økt kraftbehov i forbindelse med det grønne skiftet. Representant John Kappfjell peker på behovet for effektivisering av eksisterende anlegg.

- Forskere på NTNU sier at man kan få 20-30 prosent høyere effektivitet av å oppgradere eksisterende vannkraftverk, og i dag utgjør vannkraft 99% av all kraftproduksjon i Norge. For oss virker det som et helt naturlig sted å begynne, sier Kappfjell.

Arbeiderpartiet trekker også frem havvind som et mulig alternativ til landbasert vindkraft, og påpeker at Equinor allerede er i gang med et prosjekt med vindmøller som kan stå på store dyp, langt fra land.

- Havvind kan være et alternativ, spesielt om det ikke går utover andre næringsinteresser som fiskeri. Allerede nå prosjekteres det et havvindanlegg i forbindelse med oljefeltene Snorre og Gullfax, der mener man å kunne få ned CO2 utslippet med inntil 20.000 tonn i året, sier Bjørn Inge Mo avslutsningsvis.

Bjørn Inge Mo og John Kappfjell utenfor Sametinget i Karasjok