Vindmøller i reinbeiteområder.

- Befolkningen har vært tydelig

Bargiidbellodat mener det er et skritt i riktig retning å forkaste NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft.

Bargiidbellodat (Arbeiderpartiets sametingsgruppe) foreslo under plenum i Juni at Sametinget går inn for å forkaste NVEs forslag til nasjonal rammeplan for vindkraft. Dette forslaget ble stemt ned av flertallet, bestående av NSR, Senterpartiet, Flyttsamelista og Åarjel-Saemiej Gielh.

Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe er fornøyd med at regjeringen tar hensyn til de rundt 5000 innsendte høringssvarene og nå forkaster NVEs forslag til nasjonal rammeplan for vindkraft.

- Befolkningen har vært tydelig i fellesskap, og først og fremst vil jeg takke alle som har sendt inn høringssvar. Det er godt å se et så stort engasjement, og det beviser at brukerne av naturen har en sterk stemme som er verdt å høre på, sier Wilhelmsen.

Bargiidbellodat oppfordrer nå lokaldemokratiet til å lytte til befolkningen og brukerne av naturen, og aktivt bruke høringsinnspillene i saken under behandlingen av fremtidige vindkraftplaner. 

- Folk har vært tydelige og vist et stort engasjement for å bevare naturen de bor, lever og virker i. Jeg vil takke alle som har engasjert seg, og forventer at deres stemme blir lyttet til. Kommunene og fylkene har et stort ansvar med å balansere både eksisterende og fremtidige søknader om vindkraftanlegg, sier Wilhelmsen videre.

Ronny Wilhelmsen taler under plenum i Karasjok

Wilhelmsen ber nå myndighetene om at konsesjonsvilkårene må gjennomgås og strammes inn slik at vår natur og våre ressursområder kommer befolkningen til gode.

- Slik det er nå selges vår natur bit for bit til fordel for utenlandsk kapital. Ressursområder vi har forvaltet i generasjoner. Det er lokalbefolkningen og brukerne av områdene som kan kulturen og forvaltningen av naturen - det skaper fellesskap og samfunn, sier Wilhelmsen avslutningsvis.

For intervju:Ronny Wilhelmsen[email protected]Tlf. 900 20 789