Arrangementer

Sametinget komité og plenum

komité og plenum

5. mar, kl. 00:00 — 9. mar, kl. 00:00, Karasjok

01/18 Konstituering

02/18 Sametingsrådets beretning om virksomheten

03/18 Kunngjøring av nye saker

04/18 Spørsmål til Sametingsrådet

05/18 Sametingsrådets redegjørelse om samisk språkreform

06/18 Søknad om fritak fra vervet som sametingetsrepresentant - Bjørn Inge Mo

07/18 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og Sametinget

08/18 Sametingets årsmelding 2017

09/18 Sametingets innspill til jorbruksforhandlingene 2018

10/18 Uttalelse om endret bruk av utmark etter finnmarksloven for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni

11/18 Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027

12/18 Høring om kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms

13/18 Ny budsjettordning for samisk språk, kultur og samfunnsliv

14/18 Reglement for politisk nivå – endringer

15/18 Valg av ny leder i Nærings- og kulturkomiteen