Arrangementer

Sametingets komitéuke

Følgende komiteer møtes: Plan og finans Oppvekst, omsorg og utdanning Kultur og næring

19. nov, kl. 00:00 — 23. nov, kl. 00:00, Karasjok